نحوه اجاره ماشین در کیش

نحوه اجاره ماشین در کیش بدینصورت است که پس از انتخاب خودرو مورد نظر و استعلام نرخ اجاره از رنت دهنده خودرو ، قرارداد اجاره ای فیمابین موجر و مستاجر منعقد میگردد .
برخی از مفاد این قرارداد به شرح ذیل میباشد:
۱- کیلومتر قابل استفاده برای هر ۲۴ ساعت ۲۰۰ کیلومتر میباشد و بیشتر از آن برابر اجاره محاشبه میگردد.
۲- حفظ سرعت مجاز برابر تابلوهای نصب شده ، بستن کمربند ایمنی و رعایت کلیه قوانین راهنمایی و رانندگی الزامیست و هرگونه جریمه و یا خسارت احتمالی به خودرو در طول مدت اجاره به عهده مستاجر میباشد.
۳- موجر مسئول اشیای جا مانده در خودرو نمیباشد و مستاجر موظف به حفظ کلیه لوازم خود در طول اجاره میباشد.
۴- حفظ نظافت داخل و خارج خودرو در طول مدت اجاره به عهده مستاجر میباشد.
۵- نرخ هر ساعت تاخیر در تحویل خودرو معادل ۲۰٪ از اجاره روزانه و تاخیر بیشتر از سه ساعت معادل یکروز میباشد.
۶- سیگار کشیدن داخل خودرو اکیداً ممنوع میباشد .
۷- یک فقره چک بابت ضمانت جرایم یا خسارات احتمالی در طول مدت اجاره بصورت امانت در اختیار موجر قرار گرفته خواهد شد که در پایان مدت قرارداد به مستاجر عودت خواهد داده شد .
۸- مبلغ دویست هزار تومان بمدت دوهفته بصورت امانت نزد موجر بابت جرایم راهنمایی رانندگی باقی خواهد ماند که در صورت عدم وجود خلافی عینا به مستاجر باز خواهد گشت.