مدارک لازم برای اجاره ماشین در کیش

مدارک لازم برای اجاره ماشین در کیش باید در هنگام عقد قرارداد اجاره آماده و معتبر باشد.جهت عقد قراردا به مدارک زیر نیاز دارید :
۱- اصل گواهینامه راهنمایی و رانندگی با تاریخ معتبر .
۲- اصل کارت ملی معتبر شخص اجاره کننده خودرو .
۳- یک فقره چک یا وجه نقد بابت ضمانت در وجه شرکت اجاره اتومبیل که بصورت امانت نزد شرکت باقی مانده و در پایان مدت اجاره به مستاجر بازگردانده خواهد شد .
۴- مدت زمان اجاره روزانه ۲۴ ساعت خواهد بود .
۵- مبلغ دویست هزار تومان بابت خلافی احتمالی خودرو که پس از مدت ده روز در صورت عدم وجود خلافی به مستاجر بازگردانده خواهد شد .